Bình tích áp Varem là một sản phẩm tiêu biểu của công ty BỐN PHÁT. Loại bình này có chức năng kiểm soát năng lượng dư thừa, giúp hệ thống tránh được sự lãng phí. Không chỉ có biết thu vào Bình tích áp Varem còn cung cấp năng lượng ngược lại cho hệ thống mỗi khi hệ thống cần để đảm bảo sự cân bằng và an toàn cho hệ thống.

hiện tại Bình tích áp Varem có những chủng loại chính là 100 lít, 200 lít, 300 lít. Nếu hàng có sẵn chúng tôi sẽ giao cho bạn trong 1 tới 2 ngày. Nếu hàng không có sẵn bạn cần đặt hàng, khi đó chúng tôi có thể giao cho bạn từ 4 tới 6 tuần. tùy theo việc vận chuyển của nhà cung cấp.

để liên hệ mua hàng xin bạn gọi tới 091 502 31 28 hoặc 098 151 65 48 để biết thêm chi tiết

Hiển thị một kết quả duy nhất