Hiện nay các hệ thống cung cấp nước đã thay thế gần như hoàn toàn việc sử dụng nước của người dân tại các đô thị. Bởi thế cho nên khi hệ thống gặp sự cố thì việc sử dụng nước sẽ bị gián đoạn, gây khó khăn cho người dân.

Để hạn chế những sự cố đó thiết bị Đồng Hồ Đo Áp Suất đã được sử dụng. Với thiết bị này bạn sẽ có thể dễ dàng kiểm soát được áp suất, tránh được các sự cố không đáng có có thể xảy ra.

Chức năng của Đồng Hồ Đo Áp Suất là đo lường và dự báo những sự biến đổi của áp suất trong đường ống. Nếu áp suất có biến đổi không tốt cho đường ống, Đồng Hồ Đo Áp Suất sẽ cập nhật và báo cho người dùng ngay để có biện pháp xử lý cụ thể.

Showing 1–10 of 39 results