Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán:

 

Quý khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo các thông tin số tài khoản dưới đây:

TÀI KHOẢN CÔNG TY:

CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỐN PHÁT

SỐ TÀI KHOẢN: 117 000182203 tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Thành An

 

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

CHỦ TK: ĐOÀN TIẾN VIỆT

SỐ TK: 1251 0000811441 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Đông Đô Hà Nội