Chuyên sử dụng cho các hệ thống hơi, khí. Van Cầu Hơi mang tới cho bạn sự bảo vệ an toàn cho hệ thống đường ống dẫn. giúp bạn tiết kiệm được chi phí.

áp suất thường phá hoại những bề mặt mà nó tiếp xúc nhưng áp suất lại rất khó kiểm soát. Bởi thế mà những cuộc nghiên cứu và thử nghiệm đã được diễn ra. cuối cùng đã tạo ra được sản phẩm Van Cầu Hơi, khắc tinh của áp suất. có sản phẩm này áp suất trong đường ống sẽ được điều tiết một cách dễ dàng và an toàn.

Hiển thị một kết quả duy nhất